תפריט נגישות
אייקון נר
"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים, בוגרי האזור ולוחמים מהמועצה האזורית זבולון, אשר נפלו בעת שרותם בצה"ל, במחתרות, בשרותי הביטחון ובפעולות איבה.
נזכור אותם לעד
חיפוש נופלים

דבר ראש המועצה

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה