"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים, בוגרי האזור ולוחמים מהמועצה האזורית זבולון, אשר נפלו בעת שרותם בצה"ל, במחתרות, בשרותי הביטחון ובפעולות איבה.
נזכור אותם לעד

חיפוש נופלים

בני זבולון שנפלו בחודש שבט

דבר ראש המועצה

משפחות שכולות יקרות, תושבי מ.א. זבולון
אנו, במועצה האזורית זבולון, מחפשים את הדרכים כיצד ניתן כבוד ליקירנו, שבחייהם רקמו חזון ובמותם קידשו את חירות העם. חיילות וחיילים, קצינות וקצינים נשות ואנשי בטחון עלומים אשר שילמו את המחיר היקר ביותר תמורת קיומנו.

להרחבה