טוראי פנחס רוזן ז"ל

פנחס רוזן
לחדר נרות בן 27 בנפלו
בן פרלה ויהושע
נולד בפולין
בתרפ"א, 1921
התגורר בכפר חסידים א'
שרת בצה"ל
נפל בעת מילוי תפקידו
בד' בתמוז תש"ח, 11/7/1948
מקום נפילה: משמר הירדן
באזור הגליל
מקום קבורה: צפת - ישן
חלקה: 1, קבר: 18.

קורות חיים

בן יהושע ופרלה. נולד בשנת 1921 בוארשה, בירת פולין, למשפחת חסידים. בעיר זו גדל ונתחנך והסתגל לרוח הזמן תוך שמירה על מורשת האבות. במלחמת העולם השניה טולטל לרחבי רוסיה. במקצועו, מקצוע האריגה, לא מצא עבודה והוכרח לנטות שכם לעבודות קשות למיניהן, ובאחרונה בקימום הסכר דניפרופטרובסק. משם הביא אתו מכאובי-רגל תמידיים. מתוך העבודה בקימום רוסיה מחורבנה משכהו לבו לעבודה בארץ האבות. ב"נתיב הבריחה" עבר גבולות רבים , העפיל ארצה ב-1946 באניה "לטרון" וגורש לקפריסין. במאי 1947 הורשה לעלות ארצה, מצא מנוחה ראשונה בבית דוד בכפר-חסידים ואחר כך כיוצק ברזל בבית-החרושת "וולקן" במפרץ חיפה, התגבר על חולשתו והגיע לתפוקה מלאה בעבודה.באפריל 1946 גויס לשירות מלא, הסתיר את מכאובי רגלו ונתקבל לשירות קרבי. השתתף עם יתר המתנדבים בפשיטה מעבר לירדן, לשטח סוריה, כדי להחליש את תנופתם התוקפנית של הסורים נגד הגליל העליון. נפצע בצרור כדורים, וכשמצאוהו אחרי 16 שעות שכיבה בשדה ליד משמר-הירדן, אמר באידיש: "חייל יהודי אינו נוטש רובה יהודי". נלקח עם רובהו לבית-החולים בצפת ושם מת ביום 11.7.1948. למחרת היום נקבר בצפת.