יעקב כספי ז"ל

מדריך
בשנת 1946 בא יעקב לירושלים ונתקבל כמדריך למחנה קיץ מטעם לשכת-הנוער של מחלקת החינוך, בתלפיות. מיד נתגל הכמדריך מעולה ביחוד הצטיין במחנאות ובצופיות. הוא שהקים בכשרונו הרב את המחנה הזה אשר ריכז במשך הזמן מאות ילדים עזובים. הילדים אהבוהו כמו אב וכמו ידיד, ורבה היתה השפעתו עליהם, לממונים עליו, מחנכים ותיקים ובעלי ניסיון, נתגלה עם סיכום תקופת הקיץ הראשון. הזהיר ממש בכושר הביטוי שלו, בבהירות מחשבותיו ומגמותיו החינוכיות. המפקחים הוקסמו ובו במעמד מינוהו למדריך-מרכז בקיטנה שבבית הכרם לילדי תל אביב. בתחילת שנת הלימודים 1947 נעשה מדריך במועדון תחכמוני וכן מדריך ארצי למחנאות. הוא ניהל קורסים רבים למדירכי המגרשים ע"ש גוגנהיים. אף נתמנה למזכיר של האגודה למען אכסניות-נוער וריכז את הפעולה הארגונית.
אף כי חי בתנאים חמריים לא קלים, נראה תמיד שמח ורוחו טובה עליו. היה חביב על הכל. לפניו היתה מטרה ברורה. ללמוד אמנות. הוא השתתף בלהקה הדרמטית של ה'הסתדרות' בהנהלתו של צבי והצליח בתפקידיו, אשר העמיק להבינם ולמסרם בכשרון רב. בתחילת המאורעות קיבל על עצמו תפקיד במחלקת האמנות וההסברה לנוער ירושלים. נתכוון להקים להקה דרמטית בצבא ואף עשה הכנות לכך. בינתיים השתתף גם בפעולות קרביות שונות, עד שמצא את מותו בהרי חברון.

א.מ

מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה, בבית הפלמ"ח.