רב"ט מאיר טפר ז"ל

מפרי עטו
17.2.48.

שלום רב לך אמא, וגם לכם חגי, יגאל ומיצי.

כידוע לכם אני נמצא עכשיו בעין-השופט, ואני בריא ושלם ומרגיש טוב מאוד, ואין מקום לדאגות מרובות. העבודה כאן די מרובה וקשה, ככה שאין הרבה זמן לכתוב מכתבים רבים כמו שהבטחתי; כן אני חושב שזה לא נחוץ ביותר. מזג האויר כאן טורדני, איום ונורא; כל הזמן יורדים גשמים, ורוחות חזקות וקרות מנשבות תמיד, וכמו כן כאן די קר. אמא, קחי את הבגדים שלי מהתא במחסן-הבגדים, כי אני חושב להגיע באחד הימים הקרובים ולקחתם.
מסרי לו.ש. דרישת-שלום מבנו. עד היום הייתי אתו בדליה, וכעת נסע למשמרות - ושלא ידאג לא יותר מדי.

שלום רב ולהתראות
מאיר.


29.2.48.

שלום רב לך אמא, חגי, יגאל ומרים.

אני מרגיש טוב מאוד ואני בריא ושלם. מה שלומכם ומצב הענינים במשק? את מכתבכם קבלתי היום. את המכתב והחבילה ששלחתם לעין-השופט עדיין לא קבלתי, אבל אני מקוה שבמשך הזמן אקבלם.
מה שנוגע לחופש, כפי הנראה לא יהיה בזמן הקרוב, מפני שאני עסוק פה למעלה ראש, אבל נקוה שיזדמן פעם לבוא הביתה לאיזה יום או יומיים.
מסרו לבצלאל דרישת-שלום. אני מאחל לו שיבריא מהר, כי המולדת זקוקה לו ואין מקום עכשיו לחולים. יגאל ומרים, מדוע אינכם כותבים? כתבו מה נשמע אצלכם, איך הלימודים ומה מצב הענינים אצלכם בכלל.
אסיים בזה. מסרו לאסף דרישת-שלום ושקבלתי ממנו ברכת-שלום ע"י שומר השדות.

שלום רב
מאיר.

הנני כותב מכתב גם לאריה.


25.3.48.

שלום רב לכם אמא, חגי, יגאל ומרים.

אני כותב לכם מכתב, אף-על-פי שזה כבר המכתב השני מאז הייתי בבית, אבל תשובה מכם עוד לא קיבלתי. אם אתם רוצים שאכתוב לכם, אני מבקשכם שתואילו גם לענות, כי כתיבה חד-צדדית אין לה שום ערך; איני יודע אפילו, אם המכתב מגיע אליכם.
אני בריא ושלם ולא חסר לי דבר. מה שלומכם ומה המצב בבית בכלל? מאריה קיבלתי כבר כמה פעמים דרישת-שלום מאנשים שראו אותו בתל-אביב.

ובכן, שלום רב ולהתראות
מאיר.


12.4.48.

שלום רב לכם אמא ואחי היקרים.

אני בריא ושלם ומרגיש טוב מאוד. לא הסתדר לי להגיע הביתה כמו שכתבתי במכתב הקודם. אני נוסע לנ., ולכן גם לא אוכל להגיע הביתה לעתים קרובות כל כך כמו קודם. ובכן, שלום רב בתקוה להתראות.
מסרו דרישת-שלום לכל החברה שעדיין נשארו בבית.

מאיר.
מתוך חוברת שהוצאה לזכרו
מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ"ח