טוראי יצחק יצחקי נצר ז"ל

גלעד לזכרם של יצחק נצר ונסים שקורי ז"ל
נצר יצחק ז"לשקורי נסים ז"ל
גלעד לזכרם של יצחקי נצר ונסים שקורי ז"ל
הגלעד ניצב על דרך הפטרולים בין שעלבים למודיעין.
השניים נפלו בעת מילוי תפקידם ביום ט"ז בשבט תשכ"ז (27.1.1967). הגלעד הוקם במקום נפילתם, והוא מורכב משלושה חלקים: גל אבנים, ובו קבוע שלט, שעליו חרותים שמותיהם ותאריך נפילתם; קיר בטון נמוך, ועליו שלט ובו נסיבות נפילתם של השניים; וכן שלושה עמודי זיכרון ממתכת, ובראשם כובע פלדה.
גלעד לזכרם של יצחק נצר ונסים שקורי ז"ל
נצר יצחק ז"לשקורי נסים ז"ל