טוראי חיים בן דור ז"ל

שיר בים
הו, רוח רוח אתי תהיה בטוח
גם אם מפרש פתוח תעלה על הסלעים
בסערה ברוח אני לים מרחוק
אתי תהיה בטוח זה אושר להפליג

הנה דוגיה תקחו נא
אכן היתה טרדה
טיפון מצד הונטה
השקרמה כבר הורדה
מפנה שמאלי לקחנו
בצד משבר גדול
ימח שמה הרוח
שברה את הפיול
מיד סובבנו תורן
ולפע קול רועם
הנה ארגז החרב
הולך ומתחמם
הוצאנו עוגן שמאלה
הרוח התגבר
וכך ארגז החרב
הלך והתקרר
וכך יה שיח חזרנו
בה בחש לקורס חובלים
אהיה עוד קברניט