טוראי חיים בן דור ז"ל

נהריה
נהריה

לילה חוף סירה תגיע
מתוכה הקורס מגיח
וזקנם צומח פרא
יחפים קרועים מדרך

נהריה נהריה
עת פלמחניק בך יופיע
אז ברוב הדר וטקס
מתאספים שם כל היקס

אז לבית קפה לפתע
מתפרצים הם כמו רקטה
ומצב הבר אבוד הוא
את הכל שתה כבר דודו

ס.א.ד. קורץ בעין
ובידו בקבוק של יין
שמחה הבקבוק יונק
אל הסירה הוא מתחמק

עוד אחד קורץ בשצף
על שפתיו עולה כבר קצף
פוזרנו בשינל שחור
אך יקיות פונות אחור

"היא" שקטה שקטה עדין
אבל שרגא שם כבר עין
ובעוד לבו נתון בה
הוא רוקד אתה כבר רומבה

וגם זלמן כבר בפורמה
ורוקד על הפלטפורמה
רקיעה והיא שוקעת
רקיעה היא מתפקעת

אך ישנה שם גם קרחת
היושבת מצוברחת
חיים חיים משתגע
איך ירקוד והוא צולע

מנגנת התזמורת
והנה עולה תגבורת
פוקסי פוקסי בכל עוז
מנדנד כבר בעכוז

כך עובר חולףהערב
שוב צריך לצאת לדרך
ןהקורס כולו מריע
נהריה נהריה