טוראי זאב בוים ז"ל

מכתב - מרדכי סלעי
ב 13.4.48 יום לאחר שהדרוזים החלו בפעילות מבצעית באזור רמת יוחנן. הגדוד שלנו החל לרכז חיילים, מכל היחידות של הגדוד, במטרה לתגבר את הכוחות במקום. בשעות הצהריים, נפגעו כמה חיילים שיצאו מחצר משק רמת יוחנן, לעבר החורשה שמעבר לואדי.בגלל האש החזקה של הדרוזים ובגלל שהשטח היה חשוף, ללא צמחיה וללא מסתור, לא הייתה כל אפשרות לחלץ את הפצועים, באופן ישי, לכן הוחלט לשלוח מחלקה לאיגוף השטח מצד דרום. למשימה הזאת צורפה גם הכיתה שלי. יצאנו מחצר המשק, בשער הדרומי, בשעות אחר הצהרים בטור עורפי כאשר הכיתה שלי. היא השנייה בטור. הכיתה הראשונה רק הספיקה לצאת מהשער, והנה נפתחה עליה אש מצלפים ופגעה בחייל שהיה האחרון בכיתה, וצעד קצת לפני, זה היה זאב בוים. זאב ניפגע ישר בלב ונפל לפני. מיהרתי מיד אליו ובעזרת עוד חיילים החזרנו אותו לקירבת השער ושם הוגשה לו עזרה ראשונה, אך הכל היה לשוא , זאב נפטר על המקום,

זאב היה שכן שלי, גרנו בית צמוד לבית , כ 15 שנה. עוד כילדים קטנים שיחקנו יחדיו ויחד עברנו את תקופת ההתבגרות ואת התפתחות הישוב שלנו והארץ בכלל. הכאב על אבדנו היה לי גדול וביחוד שהוא נפל ממש ישר לתוך ידי , עם פגיעתויהי זכרו ברוך.

מרדכי סלעי