סגן יצחק זבולוני ז"ל

מדברי חברו
גדל במשק וחונך להגשמה. היה חבר בסניף 'הנוער העובד', וכשגדל קיבל לידיו קבוצה להדרכה. חניכיו אהבוהו לאין שיעור. ער היה לכל בעיה חברתית וחדור רוח פועלית-חלוצית. אוהב טיול היה, ולבו המה לכל פרח ועץ, לכל גבע ושביל. כואב היה את כאב הארץ, הכמהה ליד בונה ומטפחת, וחש את יסורי העם הנכסף למולדתו ושעריה נעולים לפניו. נאמן לחינוכו ולדעותיו, עזב את משקו אשר אהב והתנדב לפלמ"ח.